Khi chúng tôi về làng Thụy Trang, trưởng thôn Lê Thành Công và hàng chục người dân đã chờ sẵn. Ai cũng tỏ ra bức xúc về chuyện doanh nghiệp tư nhân Phúc Nga phá trộm mộ cổ, chôn xác ướp giữa cánh đồng. Người dân ở đây đã kể lại tường tận sự việc.