Kỷ niệm 41 năm ngày Che Guevara hy sinh (9/10/1967-9/10/2008).