(Zing) - Hai cha con nông dân Anh đã trồng được quả bí ngô 675 kg, được đánh giá là to nhất Châu Âu.