(SVVN)Vấn đề không phải là tạo hóa ban cho kích thước và hình dáng thế nào, hay việc luôn nhìn ngó và mong muốn những gì kẻ khác sở hữu; tôi nghiệm ra bí mật quan trọng nhất mà người dân Bỉ dùng để đi đến thành công: biết tận dụng từng centimet những ưu thế của mình và nỗ lực hàn gắn, cho dù đó có là mảnh gương vỡ của một cuộc "hôn nhân" bất thành.