Để chờ luật bình đẳng giới thấm vào suy nghĩ của mọi người thì cần nhiều thời gian. Lên án chồng ích kỉ, ngáng chân vợ thì hậu quả khó lường. Trong hoàn cảnh như vậy, chị em làm sếp đã phải khéo léo để cân bằng cuộc sống gia đình và lôi kéo chồng ủng hộ mình.