Năm 1989, diễn viên Công Hậu tham gia đóng bộ phim đầu tiên Phạm Công - Cúc Hoa (vai phản diện Lê Báu). Lập tức, tên tuổi của anh cùng với Lý Hùng, Diễm Hương, Phương Dung... tỏa sáng.