Chủ đại lý phát hiện phát hiện một khách hàng dùng hai tờ vé số giả để đổi lấy giải 200.000 đồng.