Hình thật của cái váy đây nhé, ai mua tớ tặng thêm áo quây đen mặc giống mẫu nhé Image: http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011041310215owqymdi4mt206583.jpeg Thêm 1 món này nữa, hơi xì tin so với tuổi, new 100% nhưng no tag - 100K Image:...

Bạn ơi, mục 4 fix giá cho mình inbox nhé Vay da mong, mac mua he co nong ko chi? em 45kg - 1m62 mac vua ko? Hình thật của cái váy đây nhé, ai mua tớ tặng thêm áo quây đen mặc giống mẫu nhé Thêm 1 món này nữa, hơi xì tin so với tuổi, new 100% nhưng no tag - 100K