Danh nhân Văn hóa Nguyễn Trãi có công lớn lao trong lịch sử của dân tộc. Ông là vị anh hùng, là một khí phách, là tinh hoa của dân tộc.

Bi thu Ha Noi dang huong tai Nha tho Anh hung dan toc Nguyen Trai - Anh 1

Sáng nay (13/8), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến dâng hương tại Nhà thờ Anh hùng Dân tộc - Danh nhân Văn hóa Nguyễn Trãi tại làng Nhị Khê, huyện Thường Tín.

Bi thu Ha Noi dang huong tai Nha tho Anh hung dan toc Nguyen Trai - Anh 2

Nguyễn Trãi là một nhà văn hóa lớn, có đóng góp to lớn vào sự phát triển của văn học và tư tưởng Việt Nam. Ông nằm trong danh sách 14 anh hùng dân tộc Việt Nam.

Bi thu Ha Noi dang huong tai Nha tho Anh hung dan toc Nguyen Trai - Anh 3

Ông đã giành cả tâm hồn, trí tuệ, tài năng cống hiến cho lợi ích của dân tộc trong phong trào khởi nghĩa Lam Sơn.

Bi thu Ha Noi dang huong tai Nha tho Anh hung dan toc Nguyen Trai - Anh 4

Bí thư Hoàng Trung Hải viết lưu niệm tại Nhà thờ

Bi thu Ha Noi dang huong tai Nha tho Anh hung dan toc Nguyen Trai - Anh 5

Bi thu Ha Noi dang huong tai Nha tho Anh hung dan toc Nguyen Trai - Anh 6

Bi thu Ha Noi dang huong tai Nha tho Anh hung dan toc Nguyen Trai - Anh 7

Bí thư Hoàng Trung Hải thăm hỏi người dân ở làng Nhị Khê

Bi thu Ha Noi dang huong tai Nha tho Anh hung dan toc Nguyen Trai - Anh 8

Bi thu Ha Noi dang huong tai Nha tho Anh hung dan toc Nguyen Trai - Anh 9

Với những công lao và đóng góp vô cùng to lớn trong lịch sử nước nhà, Nguyễn Trãi đã được xem như nguồn tư liệu quí cho các cho các công trình nghiên cứu, các tác phẩm hội họa, văn học và nghệ thuật…

Bi thu Ha Noi dang huong tai Nha tho Anh hung dan toc Nguyen Trai - Anh 10

Sau khi dâng hương ở Nhà thờ, Bí thư Hà Nội đã đến thăm Hội Sơn Mài Hạ Thái - Duyên Thái.

Bi thu Ha Noi dang huong tai Nha tho Anh hung dan toc Nguyen Trai - Anh 11

Các sản phẩm của làng nghề Hạ Thái