(VTC News) - Ai cũng nghĩ mình bị yểm bùa nhưng thật ra đó chỉ là mánh khóe của người biểu diễn thôi.

Hoàng Việt (Ashley)