(NDH) Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa triển khai sản phẩm cho vay đầu tư TSCĐ mới. Với giá trị từ 15 tỷ đồng trở xuống khách hàng sẽ không cần phải lập dự án khi có nhu cầu vay vốn để đầu tư.

Cho vay đầu tư tài sản cố định (TSCĐ) là sản phẩm vay trung dài hạn đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư TSCĐ gồm nhà xưởng, nhà văn phòng, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây vốn là sản phẩm tín dụng khá phổ biến nhưng trước đây, không dễ dàng để các doanh nghiệp có thể được giải ngân bởi vấn đề thủ tục hồ sơ không hề đơn giản.

Thêm vào đó, từ trước tới nay, khi có nhu cầu vay vốn để đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đều phải lập dự án khi có nhu cầu mua sắm TSCĐ. Ví dụ khi doanh nghiệp có nhu cầu mua thiết bị văn phòng phục vụ cho hoạt động hành chính, hoặc khi doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu mua xe cơ giới cũng phải lập dự án… Đối với những tài sản không trực tiếp tạo ra doanh thu như trên, do không tính toán, bóc tách được chính xác doanh thu từ việc đầu tư tài sản cố định, khách hàng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc lập Dự án, dẫn đến vướng mắc trong vấn đề xác định dòng tiền trả nợ khiến công tác lập dự án trở nên hình thức. Điều này cũng góp phần hạn chế nhu cầu tiếp cận vốn một cách nhanh chóng, kịp thời theo tiến độ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vay vốn, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa triển khai sản phẩm cho vay đầu tư TSCĐ mới. Theo đó, đối với các tài sản nhỏ, lẻ giá trị từ 15 tỷ đồng trở xuống như: thiết bị văn phòng, các thiết bị đầu tư đơn lẻ nhằm tăng năng suất lao động hoặc tài sản không phải là một hệ thống dây chuyền máy móc, thiết bị đồng bộ mà DN có thể mua rời, tài sản không gắn liền với các dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng, khách hàng sẽ không cần phải lập dự án khi có nhu cầu vay vốn để đầu tư.

Bên cạnh đó, đối với nhóm khách hàng có nhu cầu lập dự án (ví dụ: nhà xưởng, nhà máy…) và đang tìm nguồn tài trợ, BIDV xem xét tài trợ tổng thể cả dự án (bao gồm các chi phí đầu tư TSCĐ và các chi phí khác liên quan). Như vậy khách hàng có thể giảm được nhiều bước lập hồ sơ tín dụng phức tạp mà không phải lập hai dự án đầu tư khác nhau. Đây là điểm mà BIDV đã nghiên cứu, cải tiến so với nhiều sản phẩm tương tự trên thị trường tài chính của các NHTM khác, góp phần tăng sự linh hoạt, đảm bảo phù hợp với đặc thù nhu cầu của khách hàng.

Sử dụng sản phẩm cho vay đầu tư TSCĐ của BIDV, khách hàng được hưởng nhiều ưu đãi, đó là thời hạn cho vay tối đa có thể lên tới 10 năm, số tiền cho vay tối đa có thể lên tới 90% nguyên giá TSCĐ, thời gian xử lý tối đa kể từ khi nhận được hồ sơ là 3 ngày.

Thu Trang - NDH