Ngày 17/1, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chính thức đưa trái phiếu mã số BID10107 vào giao dịch tại sàn Tp.HCM....