Ngay sau lễ khai ấn và mở cửa đền Trần vào nửa đêm qua, hàng nghìn người chen lấn vào khu vực lễ chính.

XEM CLIP:

Từ 23h55 phút tối 14 tháng Giêng, đền Trần Nam Định mở cửa để nhân dân và du khách vào lễ đầu năm.

XEM CLIP: