Ba chiếc xe hơi đời mới, ba tài xế với tiền xăng và lương trả hàng năm trên 500 triệu đồng chỉ để phục vụ riêng cho vợ con sếp.