Nếu cuộc sống gia đình của những cặp cùng nhóm máu A thường êm ấm nhưng hơi buồn tẻ thì các đôi nhóm máu O lại hay xung khắc vì cả hai đều có tính hiếu thắng.