Ngôi nhà giống như một cung điện mùa đông giữa khu rừng phủ đầy tuyết trắng ở Colorado, Mỹ.

(Theo XDKT)