Cuộc sống hôn nhân không phải luôn trời quang mây tạnh mà có lúc phải dãi nắng dầm mưa mới đi tới hạnh phúc. Hãy làm quen với những ngọn đồi và thung lũng của hôn nhân để chấp nhận và có cách ứng xử thích hợp.