VOV.VN -14 tập thể, 108 cá nhân là già làng, trưởng bản, người có uy tín có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen, giấy khen và quà

Ngày 15/8, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Phát động phong trào và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân là người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) giai đoạn 2008- 2013 của Hà Nội.

Cùng dự có108 vị già làng, trưởng bản đại diện người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số.

5 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đẩy mạnh, từng bước phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng đã huy động được sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Nhiều mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT được xây dựng, củng cố, duy trì đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo ANTT … Kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào DTTS đã góp phần quan trọng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào DTTS của Thủ đô.

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Bùi Văn Nam mong muốn các đại biểu là người có uy tín trong DTTS tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số cùng bảo vệ, vun đắp, giữ vững đoàn kết các dân tộc, đoàn kết trong cộng đồng làng bản, dòng họ; cùng nhau giải quyết những khó khăn vướng mắc trong đời sống ; tạo điều kiện cho con cháu được học hành, phát triển, không hoạt động phạm tội và các tệ nạn xã hội; giáo dục, cảm hóa giúp đỡ người lầm lỗi tại địa bàn dân cư; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương…

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP Hà Nội và Công an TP Hà Nội tặng bằng khen, giấy khen và tặng quà cho 14 tập thể, 108 cá nhân là già làng, trưởng bản, người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2008- 2013 của Thủ đô./.