Hanoinet - Trong nhiều năm qua, phong trào "Người tốt, việc tốt" của thành phố luôn được duy trì và trở thành nòng cốt trong các phong trào thi đua. Hàng vạn "Người tốt, việc tốt" đã được các cấp, các ngành biểu dương, tôn vinh.