Mặc dù xuất hiện cũng đã lâu, nhưng với giới y khoa, melamine vẫn còn nhiều mới lạ.