Theo AP, trong khi Tổng thống Mỹ Bu-sơ diễn thuyết tại Lầu Năm Góc nhân dịp 5 năm cuộc chiến tranh I-rắc do Mỹ phát động, ngày 19-3 (giờ địa phương) trên khắp nước Mỹ, những người phản chiến đã biểu tình và tuần hành để phản đối cuộc chiến hao người tốn của này...