Hồi trước khi có vụ sóng thần NB thì mình mua ở phố Hoàng Tích Trí - Kim Liên với giá 258k/bịch size L quần. Sau vụ sóng thần có đợt khan hàng phải mua 280k/bịch ở Bạch Mai. Hôm qua mình mua 260k/bịch ở Châu Long.

Hồi trước khi có vụ sóng thần NB thì mình mua ở phố Hoàng Tích Trí - Kim Liên với giá 258k/bịch size L quần. Sau vụ sóng thần có đợt khan hàng phải mua 280k/bịch ở Bạch Mai. Hôm qua mình mua 260k/bịch ở Châu Long.