các Bộ trưởng Môi trường ASEAN+3 đã đến thăm Quảng Ninh và bình chọn cho Vịnh Hạ Long là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới...