Công trình thủy điện Trà Xom được xây dựng trên sông Đak Sơn Lang, thuộc 2 xã Vĩnh Sơn và Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, cách thành phố Quy Nhơn 120 km về phía Tây Bắc.