(VH)- Làng Tà Điệt, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức Lễ hội đâm trâu khánh thành nhà rông. Đây là lễ hội đâm trâu được làng Tà Điệt tổ chức 10 năm một lần để báo cho ông bà tổ tiên, cho Yàng biết những kết quả kinh tế, văn hóa, xã hội của làng đạt được thời gian qua.

Nhờ Đảng và Nhà nước quan tâm, làng Tà Điệt đã xây được nhà rông văn hóa theo truyền thống của người Bana trị giá hơn 200 triệu đồng từ Chương trình 135 của Chính phủ. Ngoài ra, làng được Nhà nước hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhiều công trình phục vụ dân sinh đem lại hiệu quả thiết thực. Nhờ đó, 5 năm liền làng Tà Điệt được công nhận làng văn hóa cấp tỉnh. Vũ Ngọc Cường