VIT - Bộ ngoại giao Bắc Triều Tiên vừa mới thông báo nước này có thể duy trì khả năng hạt nhân thậm chí sau khi đã bình thường hóa quan hệ với Mỹ.