SGTT - Từ cuối tháng 4.2010 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Phước xuất hiện những cơn mưa trái mùa, mưa đá kèm theo lốc xoáy, làm sập và tốc mái 474 căn nhà, làm gãy đổ 176,5ha cây trồng chủ yếu là cao su, tiêu, điều, làm bị thương bốn người, tổng thiệt hại về tài sản khoảng 20 tỉ đồng.

Mặc dù đã có mưa nhưng mưa chỉ đáp ứng được nhu cầu nước sinh hoạt 4 – 5 ngày của người dân. Một số khu vực do không có nguồn nước, người dân phải tiếp tục mua nước vận chuyển bằng xe bồn với giá từ 30.000 – 50.000 đồng/m3. Ước tính tổng số tiền thiệt hại do hạn hán gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong mùa khô năm 2009 – 2010 khoảng 200 tỉ đồng.