Thạc sĩ, KTS Lê Văn Thanh Bình, Trưởng phòng Quy hoạch đô thị thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho biết: UBND tỉnh cơ bản đã đồng ý...