HLV Sam Allardyce của Blackburn Rovers đang để mắt đền tiền đạo Babacar Gueye người Senegal.