Luật sư của Park Dae-sung, nhân vật mới bị bắt tội cung cấp thông tin kinh tế sai trên internet khiến Hàn Quốc thiệt hại 2 tỉ USD, đã bị nhà chức trách kéo dài lệnh tạm giam.