Dùng phím lên xuống trái phải để dân chơi di chuyển và biểu diễn các chiêu độc đáo.