Đó là đề xuất của Bộ Xây dựng sau khi tiến hành nghiên cứu các thủ tục hành chính của một số dự án khu đô thị mới tại địa bàn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, và tỉnh Hà Tây.

small_15734.jpg