(GameK) – Trận tái đấu lịch sử giữa Savior và đối thủ truyền kiếp…