Có vợ con đàng hoàng nhưng Thi bỏ bê để đi lừa tình, tiền của hàng loạt phụ nữ ở Quảng Ngãi rồi "biến mất".