Các nhân viên cứu hộ động vật tại Florida đang nỗ lực giải cứu những con bò biển mắc cạn sau khi siêu bão Irma càn quét qua bang này và hút cạn nước ở nhiều bãi biển.

Thế Long
Video: Fox News