[Kênh14] - Ông Jamie đã gọi điện và hăm dọa admin của fanstie này bằng những lời lẽ không có văn hóa chút nào!