Hàng trăm bộ đội Thanh Hóa đã xuống đồng để hỗ trợ người dân gặt lúa trước khi bão Doksuri đổ bộ vào trưa 15/9.