Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố 6 môn thi bắt buộc trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2010.

Cụ thể, đối với bậc giáo dục Trung học phổ thông, 6 môn thi bắt buộc là: Văn, Toán, Ngoại ngữ, Hóa học, Lịch sử, Địa lý. Trong đó, các môn Ngoại ngữ và Hóa học thi theo hình thức trắc nghiệm. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh phải thi một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật. Thí sinh không theo học hết chương trình Phổ thông trung học hiện hành, hoặc có khó khăn về điều kiện dạy học thì được thi thay thế Ngoại ngữ bằng môn Vật lý, theo hình thức trắc nghiệm. Đối với bậc Giáo dục thường xuyên, 6 môn thi bắt buộc là: Văn, Toán, Vật Lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lý. Trong đó, các môn Vật lý và Hóa học thi theo hình thức trắc nghiệm. Kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2010 sẽ được tổ chức vào các ngày 02, 03, 04 tháng 6. Năm nay, sẽ có khoảng 1 triệu thí sinh tham gia kì thi này. Tác giả : Kim Hải