Sau khi chấp nhận đề xuất của Tổng Cục đường bộ về dừng bốn trạm thu phí trên các tuyến quốc lộ, Bộ GT-VT vừa quyết định bỏ thêm ba trạm thu phí không còn phù hợp.

>> Tạm dừng bốn trạm thu phí Cụ thể, ba trạm thu phí vừa được Bộ GT-VT quyết định xóa bỏ gồm trạm thu phí Việt Trì (quốc lộ 2) do khoảng cách quá gần với trạm thu phí BOT đường tránh Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc); trạm thu phí cầu Hồ (quốc lộ 38) do có số thu quá thấp; trạm thu phí km 58 quốc lộ 18 (Quảng Ninh) do khoảng cách quá gần so với trạm thu phí Phả Lại. Trước đó, vào đầu tháng 4 vừa qua, Bộ GT-VT cũng đồng ý với đề xuất của Tổng Cục đường bộ về việc tạm dừng bốn trạm thu phí: Yên Thành (quốc lộ 7), Hồng Lĩnh (quốc lộ 8), Sóc Sơn (quốc lộ 3), Trạm số 3 (quốc lộ 14) do các tuyến đường ở đây đang trong thời gian sửa chữa hoặc đã chuyển giao cho địa phương quản lý. Như vậy, đến thời điểm này, Bộ GT-VT đã có quyết định xóa bỏ và tạm dừng tổng cộng 7 trạm thu phí. Hiện, các quyết định đã được Bộ GT-VT gửi đến Bộ Tài chính để xem xét, thống nhất thời gian thực hiện. Trọng Đảng