“Thu phí BOT phải bình đẳng”, đó là những lời mà ông Đinh La Thăng – Nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nói về việc thu phí của các trạm BOT từ năm 2015 trong chuyến thăm công trình Quốc lộ 1 cải tạo từ Hà Tĩnh đến Huế.

Theo VTC