Một việc chưa từng trên cả nước vừa diễn ra tại xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam: Nhân dân được tổ chức bổ phiếu kín để chọn hộ nghèo.