Chỉ một tháng, trên sàn chứng khoán anh Thành đã bị lỗ hơn 30% giá trị. Một tuần nay, anh quyết định dành toàn thời gian trong ngày ở sàn giao dịch vàng ACB. Tương tự, nhiều người chơi "tiền giấy" thua lỗ đã quyết định bán tống hàng, gom tiền đầu tư vào vàng kiếm lời.