Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện, trẻ em bổ sung vitamin D với liều lượng thích hợp có thể giảm gần 1/2 xác suất mắc bệnh cúm mùa.

Trong báo của Đại học y khoa Tokyo (Nhật Bản) cho biết, các nhà khoa học thuộc đại học này đã hợp tác với 12 bệnh viện để tiến hành theo dõi điều tra đối với 334 đối tượng từ 6-15 tuổi trong thời kỳ cúm lưu hành từ tháng 12/2008 đến tháng 3/2009. Các nhà khoa học đã phân đối tượng nghiên cứu thành hai nhóm, trong đó một nhóm được bổ sung vitamin D với một lượng nhất định, nhóm còn lại thì không. Kết quả phát hiện, xác suất mắc cúm của nhóm được bổ sung vitamin D là 10,8%, nhóm không được bổ sung là 18,6%. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng chỉ ra, do họ chưa hoàn toàn nắm chắc mối quan hệ giữa vitamin D và một số bệnh cùng những phản ứng sinh lý khác, vì thế các nhà khoa học khuyên không nên lạm dụng vitamin D. Biện pháp bổ sung vitamin D hiệu quả nhất chính là ăn uống điều độ và tắm nắng thích hợp./. Ngọc Thúy (Vietnam+)