(Chinhphu.vn) - Hôm nay (16/11), Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung kinh phí nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia và phí xuất cứu trợ, viện trợ năm 2011.

Cụ thể, Thủ tướng quyết định bổ sung 90.784 triệu đồng cho Bộ Tài chính từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách Trung ương năm 2011 đã được Quốc hội quyết định để thanh toán chi phí thực hiện nhiệm vụ nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia (68.417 triệu đồng) và phí xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, viện trợ năm 2011 (22.367 triệu đồng).

Thủ tướng yêu cầu việc quản lý và sử dụng số kinh phí nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Hoàng Diên