23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League cũng nổi tiếng và đình đám chẳng kém những trang phục chính thức màu đỏ huyền thoại.

Bo suu tap 23 mau ao san khach cua MU trong ky nguyen Premier League - Anh 1

Kể từ khi Premier League ra đời năm 1992, MU đã sử dụng tổng cộng 23 mẫu áo sân khách (trang phục số 2).

Bo suu tap 23 mau ao san khach cua MU trong ky nguyen Premier League - Anh 2

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2017/2018

Bo suu tap 23 mau ao san khach cua MU trong ky nguyen Premier League - Anh 3

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2016/2017

Bo suu tap 23 mau ao san khach cua MU trong ky nguyen Premier League - Anh 4

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2015/2016

Bo suu tap 23 mau ao san khach cua MU trong ky nguyen Premier League - Anh 5

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2014/2015

Bo suu tap 23 mau ao san khach cua MU trong ky nguyen Premier League - Anh 6

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2013/2014

Bo suu tap 23 mau ao san khach cua MU trong ky nguyen Premier League - Anh 7

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2012/2013

Bo suu tap 23 mau ao san khach cua MU trong ky nguyen Premier League - Anh 8

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2011/2012

Bo suu tap 23 mau ao san khach cua MU trong ky nguyen Premier League - Anh 9

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2010/2011

Bo suu tap 23 mau ao san khach cua MU trong ky nguyen Premier League - Anh 10

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2009/2010

Bo suu tap 23 mau ao san khach cua MU trong ky nguyen Premier League - Anh 11

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2008/2009

Bo suu tap 23 mau ao san khach cua MU trong ky nguyen Premier League - Anh 12

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2007/2008

Bo suu tap 23 mau ao san khach cua MU trong ky nguyen Premier League - Anh 13

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2006/2007

Bo suu tap 23 mau ao san khach cua MU trong ky nguyen Premier League - Anh 14

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2005/2006

Bo suu tap 23 mau ao san khach cua MU trong ky nguyen Premier League - Anh 15

Mẫu áo sân khách giai đoạn 2003-2005

Bo suu tap 23 mau ao san khach cua MU trong ky nguyen Premier League - Anh 16

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2002-2003

Bo suu tap 23 mau ao san khach cua MU trong ky nguyen Premier League - Anh 17

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2001-2002

Bo suu tap 23 mau ao san khach cua MU trong ky nguyen Premier League - Anh 18

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2000-2001

Bo suu tap 23 mau ao san khach cua MU trong ky nguyen Premier League - Anh 19

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 1999-2000

Bo suu tap 23 mau ao san khach cua MU trong ky nguyen Premier League - Anh 20

Mẫu áo sân khách giai đoạn 1997-1999

Bo suu tap 23 mau ao san khach cua MU trong ky nguyen Premier League - Anh 21

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 1996-1997

Bo suu tap 23 mau ao san khach cua MU trong ky nguyen Premier League - Anh 22

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 1995-1996

Bo suu tap 23 mau ao san khach cua MU trong ky nguyen Premier League - Anh 23

Mẫu áo sân khách giai đoạn 1993-1995

Bo suu tap 23 mau ao san khach cua MU trong ky nguyen Premier League - Anh 24

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 1992-1993