(VEN) - Ngày 10/11/2011, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã ký ban hành Thông tư số 151/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến tránh quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, từ ngày 25/12/2011 đến hết ngày 31/12/2015, mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến tránh quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi được quy định như sau:

NTK