Sáng ngày 14/9, tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Hội nghị Triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và  nghiệp vụ thi đua, khen thưởng.

Tham gia Hội nghị có ông Nguyễn Linh Ngọc- Thứ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường; ông Vũ Minh Sơn- Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng và tuyên truyền; ông Kiều Sơn- Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban thi đưa, khen thưởng Trung ương cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ và đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bo TN&MT: Trien khai Nghi dinh so 91/2017/ND-CP va nghiep vu thi dua, khen thuong - Anh 1

Thứ trưởng Bộ TN&MT- Ông Nguyễn Linh Ngọc phát biểu tại Hội nghị

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò của công tác thi đua khen thưởng đối với các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc ngành tài nguyên và môi trường, đồng thời để nâng cao nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ tham mưu giúp việc về công tác thi đua khen thưởng ở mỗi đơn vị, Bộ TN&MT quyết định tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 07 năm 2017 và tập huấn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng.

Bo TN&MT: Trien khai Nghi dinh so 91/2017/ND-CP va nghiep vu thi dua, khen thuong - Anh 2

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Linh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Bộ TN&MT đã có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả đáng khích lệ. Xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ trọng tâm, là công cụ tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn hàng năm và từng giai đoạn, góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đạt hiệu lực, hiệu quả, Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ TN&MT đã quan tâm chỉ đạo, nhất là việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy thi đua, khen thưởng, đồng thời thường xuyên chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của ngành.

Bo TN&MT: Trien khai Nghi dinh so 91/2017/ND-CP va nghiep vu thi dua, khen thuong - Anh 3

Ông Kiều Sơn- Vụ trưởng Vụ tổng hợp, Ban TĐKTTU trao đổi tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Nguyễn Linh Ngọc cũng chỉ ra một số những hạn chế cần khắc phục như: công tác xây dựng và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua còn mang tính hình thức, chưa chú ý đến các phong trào thi đua mang tính chuyên đề, theo đợt để tạo động lực thi đua vượt qua khó khăn hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong từng giai đoạn. Từ đó, kéo theo việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa được thực sự được chú trọng, việc xây dựng và triển khai kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến của các đơn vị chưa được thực hiện bài bản, dẫn đến chất lượng các điển hình tiên tiến chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu theo quy định. Việc phát hiện và đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất chưa được chú ý và thực hiện kịp thời. Trong quá trình xét khen thưởng, các đơn vị chưa thực coi trọng chất lượng hồ sơ và thành tích đề nghị. Nhiều đơn vị chưa nhận thức rõ vai trò của sáng kiến và Hội đồng sáng kiến trong đề xuất khen thưởng.

Hội nghị tập huấn lần này sẽ giới thiệu những điểm mới của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Tổ chức phát động các phong trào thi đua và triển khai kế hoạch xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường; Đánh giá kết quả hoạt động của các Khối, Cụm thi đua ngành tài nguyên và môi trường và hướng dẫn tổ chức hoạt động, đánh giá, bình xét thi đua của các Khối, Cụm.

Tin & ảnh: Hồng Thiệu