Chiều 10-10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp thân mật Ngài Vi-giay Xinh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Ấn Độ đang ở thăm, làm việc tại nước ta...