Hôm nay (10/10), Bộ trưởng Tài chính của 7 cường quốc công nghiệp đã nhóm họp tại Washington trong khi các quan chức tài chính toàn cầu cũng đang tham gia hội nghị hàng năm của IMF và WB.