ANTĐ - Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mới đây đã lên tiếng bác bỏ đề xuất sát nhập 2 hãng hàng không lớn của nước này là American Airlines và US Airways. Trong trường hợp kế hoạch này được thông qua, vụ sát nhập sẽ tạo ra hãng hàng không lớn nhất thế giới.

ANTĐ